Angie Harmon at Giambattista Valli Fashion Show

Celebrities Wonder 77366466_angie-harmon-giambattista-valli-show_1.jpg Celebrities Wonder 28216078_angie-harmon-giambattista-valli-show_2.jpg Celebrities Wonder 30151213_angie-harmon-giambattista-valli-show_3.jpg Celebrities Wonder 19089047_angie-harmon-giambattista-valli-show_4.jpg Celebrities Wonder 45164331_angie-harmon-giambattista-valli-show_5.jpg

at during