DKNY25 Birthday Bash

Celebrities Wonder 49483998_DKNY25-Birthday-Bash_1.jpg Celebrities Wonder 45473415_DKNY25-Birthday-Bash_2.jpg Celebrities Wonder 26140761_DKNY25-Birthday-Bash_3.jpg Celebrities Wonder 99166249_DKNY25-Birthday-Bash_4.jpg
Celebrities Wonder 93075399_DKNY25-Birthday-Bash_Karlie Kloss 1.jpg Celebrities Wonder 72131234_DKNY25-Birthday-Bash_Karlie Kloss 2.jpg Celebrities Wonder 31821172_DKNY25-Birthday-Bash_Karlie Kloss 3.jpg Celebrities Wonder 56323952_DKNY25-Birthday-Bash_Karlie Kloss 4.jpg
Celebrities Wonder 37029590_DKNY25-Birthday-Bash_Rita Ora 1.jpg Celebrities Wonder 93117749_DKNY25-Birthday-Bash_Rita Ora 2.jpg Celebrities Wonder 19547854_DKNY25-Birthday-Bash_Rita Ora 3.jpg Celebrities Wonder 80427106_DKNY25-Birthday-Bash_Rita Ora 4.jpg
Celebrities Wonder 36689163_DKNY25-Birthday-Bash_Alexandra Daddario 1.jpg Celebrities Wonder 45920009_DKNY25-Birthday-Bash_Alexandra Daddario 2.jpg Celebrities Wonder 1517314_DKNY25-Birthday-Bash_Joan Smalls 1.jpg Celebrities Wonder 68351342_DKNY25-Birthday-Bash_Joan Smalls 2.jpg

Celebrities Wonder 83169761_DKNY25-Birthday-Bash_Margarita Levieva 1.jpg Celebrities Wonder 92959890_DKNY25-Birthday-Bash_Margarita Levieva 2.jpg Celebrities Wonder 55833540_DKNY25-Birthday-Bash_Nicole Trunfio 1.jpg Celebrities Wonder 60594231_DKNY25-Birthday-Bash_Nicole Trunfio 2.jpg

, , , , , and at 25 Birthday Bash during in New York