Kate Upton at the 2012 White House Correspondents Dinner

Celebrities Wonder 82924251_kate-upton-2012-White-House-Correspondents-Dinner_1.jpg Celebrities Wonder 21451916_kate-upton-2012-White-House-Correspondents-Dinner_2.jpg Celebrities Wonder 16218672_kate-upton-2012-White-House-Correspondents-Dinner_3.jpg Celebrities Wonder 91405977_kate-upton-2012-White-House-Correspondents-Dinner_4.jpg
at the 2012 White House Correspondents’ Dinner at the Washington Hilton in Washington, DC