Kim Kardashian at Nobu Restaurant jan2010

rs173097640915112.jpg rs501666640915112.jpg rs231167640915112.jpg rs175445640915112.jpg

rs192456640915112.jpg rs497174640915112.jpg rs194615640915112.jpg