Kim Kardashian at The Ivy jul2009

rs2118511070334600.jpg rs2276401070334600.jpg rs2748381070334600.jpg rs8066921070334600.jpg rs7723971070334600.jpg rs5136261070334600.jpg rs4867141070334600.jpg