Lindsay Lohan leaving Yzaka-Ya restaurant nov2009

rs534711346644244.jpg rs764294346644244.jpg rs520025346644244.jpg rs672466346644244.jpg rs622845346644244.jpg rs772491346644244.jpg rs686857346644244.jpg