Rihanna at JFK Airport nov2009

rs363627198021315.jpg rs245657198021315.jpg rs308676198021315.jpg rs810812198021315.jpg rs943454198021315.jpg rs190463198021315.jpg rs507972198021315.jpg