Whitney Port at Swarovski Store Opening

rs214611174290463.jpg rs596629174290463.jpg rs715238174290463.jpg rs411088174290463.jpg rs155583174290463.jpg rs705241174290463.jpg rs403176174290463.jpg rs715451174290463.jpg